Julkalender 2023

Dela Märsta Centrums Julkalender

Dela Märsta Centrums Julkalender via e-mail


Stäng

Nyfiken...


Klicka på dagens datum och kom tillbaks hit igen.


Stäng

Öppettider


CENTRUM

Mån-fre: 10-19*
Lör: 10-16
Sön: 12-16

*Notera att avvikelser förekommer, se mer info under respektive butik!

 

WILLYS

Alla dagar: 08-21

 

SYSTEMBOLAGET

Mån-ons: 10-18
Tors-fre: 10-19
Lör: 10-15
Sön: Stängt

 

ICA KVANTUM

Alla dagar: 07-22

 

APOTEK HJÄRTAT

Mån-fre: 08-20
Lör-sön: 09-18

 

KRONANS APOTEK

Mån-ons: 10-18
To-fre: 10-19
Lör: 10-15
Sön: stängt

 

AVVIKANDE ÖPPETTIDER MÄRSTA CENTRUM

19 december             12-16
20-23 december        10-19
24/12 Julafton           10-14
25/12 Juldagen         Stängt
26/12 Annandag jul   2-16
31/12 Nyårsafton      10-16
1/1 Nyårsdagen        Stängt
Stäng

Villkor för tävlingsdeltagande


 

1. Genom att acceptera tävlingsvillkoren godkänner du att de uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen.

 

2. Genom att godkänna dessa allmänna tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.

 

3. Ansvarig för tävlingen är: Märsta Centrum AB, 556106-8817.

 

4. För att delta i tävlingen måste du bo och vara folkbokförd i Sverige, acceptera reglerna för tävlingen, samt ha fyllt 18 år vid tävlingens slut. Är du under 18 år måste du ha din målsmans godkännande för att delta i tävlingen på dessa villkor.

 

5. För att delta i tävlingen måste du göra följande: motivera varför just du ska vinna de produkt- eller presentkort som presenteras i Julkalenders lucka, samt skriva din e-postadress. Det är den tävlandes ansvar att det inlämnade bidraget inte står i strid med gällande lagstiftning och/eller omfattar inte rättigheterna för någon part.

 

6. Tävlingen är öppen från 2023-12-01 – 2023-12-31

 

7. Priset i tävlingen består av: presentkort ifrån någon av de butiker som finns i Märsta Centrum, eller produkt/erbjudande från butik som lagts ut i luckan där tävlingen sker.
Priset skall hämtas på plats i Märsta Centrum hos den butik/restaurang som står för dagens lucka.

 

8. Märsta Centrum ansvarar för eventuell vinstskatt.

 

9. Du kan tävla flera gånger men bara vinna en gång.

 

10. Tävlingen är inte öppen för anställda hos Märsta Centrum, FastPartner eller något av deras dotterbolag eller leverantörer, eller hos något företag inblandat i tävlingen. Märsta Centrum förbehåller sig rätten att inte utfärda något pris (och att välja ut en annan vinnare) om Märsta Centrum får vetskap om eller på sannolika grunder anser att en vinnare inte är kvalificerad att delta i tävlingen.

 

11. Märsta Centrum tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till Märsta Centrum. Märsta Centrum tar heller inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan/inlämning eller slutresultatet för denna tävling.

 

12. I händelse av dispyt över reglerna, uppträdande, resultat och alla andra ärenden i relation till tävlingen kommer Märsta Centrum beslut vara slutgiltigt och ingen korrespondens eller diskussion kommer att inledas.

 

13. Vid misstanke om fusk i något avseende äger Märsta Centrum rätt att diskvalificera bidrag. Detta liksom övriga beslut av tävlingsjuryn kan inte överklagas.

 

14. Vinnarna utses av en jury bestående av representanter från Märsta Centrum. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

 

15. Vinnarna kommer att kontaktas under december 2023/januari 2024.
Märsta Centrum kommer att försöka nå vinnaren högst 5 gånger. Om vinnaren inte gått att nå äger Märsta Centrum rätt att utse en ny vinnare i tävlingen.
Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot andra varor.

 

16. Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Märsta Centrum. Detta innebär bland annat att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att Märsta Centrum får använda bidraget, utan begräsning i tid, på valfritt sätt, dock endast inom Märsta Centrum normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.

 

17. Genom att delta i tävlingen garanterar du att du uppfyller tävlingsvillkoren. Märsta Centrum förbehåller sig rätten att diskvalificera bidrag som inte uppfyller ovan nämnda tävlingsvillkor.
Stäng

Hantering av dina personuppgifter


Denna policy gäller för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för Fastpartner AB:s verksamhet. Här förklarar vi hur vi samlar in, behandlar och skyddar personuppgifter.

I policyn framgår Fastpartners skyldigheter som personuppgiftsansvarig och personuppgiftsägarens rättigheter. Du kan alltid kontakta oss på info@fastpartner.se om du har några frågor eller synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter.
En personuppgift är all slags information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Fastpartner AB med adress Sturegatan 38, 114 36 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

 

Fastpartner behandlar personuppgifter med följande ändamål:

  • informera om nyheter och tjänster
  • göra pressutskick, sända nyhetsbrev och genomföra enkäter
  • hantera arbetsgivar- och rekryteringsfrågor
  • hantera felanmälningar
  • följa avtal

 

All behandling tar stöd i en eller flera av de rättsliga grunder som finns i EU:s dataskyddsregler, GDPR. Exempel på grunder vi använder är samtycke, intresseavvägning och rättslig förpliktelse. Ägaren av personuppgifterna har rätt att när som helst få tillgång till sina uppgifter och få dem ändrade eller raderade.
I vissa fall delar vi personuppgifter med leverantörer för att kunna genomföra de uppdrag vi åtagit oss, exempelvis leverantörer av utskicksprogram för att skicka pressmeddelanden. Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.
Din integritet är viktig för oss. Vi använder IT-system för att skydda sekretess och integritet, samt har genomfört särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter vi ansvarar för.

 

Personuppgiftsbehandling i samband med leverantörsavtal och hyresavtal

Fastpartner behandlar personuppgifter från leverantörer och hyresgäster med ändamålet att kunna använda deras/erbjuda tjänster. Den rättsliga grunden för detta är avtal. Vi bedömer att vi behöver behandla personuppgifter, till exempel för att kunna få varor levererade eller skicka en faktura. Lagringstiden är fram till ett år efter avslutat samarbete och sju år för fakturering enligt bokföringslagen.
Om du är leverantör och vill få dina uppgifter ändrade, uppdaterade eller raderade, kontakta info@fastpartner.se.

 

Överföring till tredje part

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter vidare till tredje part för direktmarknadsföring och vi kommer inte att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES.

 

Arbetsgivar- och rekryteringssammanhang

Fastpartner behandlar personuppgifter med syftet att rekrytera nya medarbetare. Den lagliga grunden för detta är samtycke. Personuppgiftsägare som deltar i en rekrytering informeras om att Fastpartner kommer att behandla personuppgifterna med syftet att genomföra en rekryteringsprocess.
Lagringstiden är upp till fem år efter avslutad rekryteringsprocess eller avslutad anställning. Löneuppgifter behandlas upp till sju år efter avslutad anställning,
Om du vill få dina personuppgifter ändrade, uppdaterade eller raderade, kontakta info@fastpartner.se.

 

Överföring till tredje land

Anställdas personuppgifter delas med ett antal tjänster och företag, till exempel med syftet att kunna betala ut lön och erbjuda den anställda andra förmåner. I de fall där personuppgifter har delats med tredje part, har ett biträdesavtal upprättats.
Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter vidare till tredje part för direktmarknadsföring och vi kommer inte att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES.


Dina rättigheter

Oavsett i vilken situation och med vilket ändamål vi behandlar dina personuppgifter har du alltid följande rättigheter:

  • rätt att ta del av vilka uppgifter vi behandlar om dig genom att begära ut ett så kallat registerutdrag
  • rätt att begära rättelse, det vill säga att vi korrigerar felaktiga uppgifter
  • rätt att begära radering, det vill säga att vi tar bort personuppgifter som inte längre ska eller behöver behandlas
  • rätt att begära begränsning, det vill säga att vi i någon del upphör med behandling
  • rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format om du vill överföra dessa till någon annan aktör (så kallad dataportabilitet).

Om du önskar utöva någon av ovanstående rättigheter gör du det enklast genom att kontakta oss på info@fastpartner.se

 

Kontakt

Om du har frågor om Fastpartners hantering av personuppgifter, kontakta gärna info@fastpartner.se.
Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.
Personuppgiftspolicyn uppdateras löpande.


Fastpartner, 2018-05-25
Stäng